Nadszedł długo oczekiwany dzień 9 listopada 2022 roku. W pięknie przystrojonej kaplicy Centrum Dobrego Samarytanina w Bukanga odbyła się niecodzienna Uroczystość. W czasie Mszy św., w obecności całej Wspólnoty, Ks, Macieja Oparki, kapelana i na ręce Ks. Biskupa Musomy, Michaela Msonganzila, S. Rut Ciesielska złożyła śluby posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i życia wśród i dla ubogich w Zgromadzeniu Sióstr Dobrych Samarytanek. Siostry za przykładem św. Franciszka z Asyżu i w duchowości Dobrego Samarytanina służą ubogim, szczególnie dzieciom niemającym rodziców oraz tym, którzy potrzebują pomocy. Centrum dzięki wsparciu wielu ludzi rozwija się. Niech Bóg będzie uwielbiony za to dzieło. S. Rut życzymy dużo światła Ducha Świętego, siły, Bożego błogosławieństwa oraz opieki wszystkich Świętych w prowadzeniu tego wspaniałego dzieła, które jest Bożym dziełem.

GALERIA ZDJĘĆ