Każde powołanie wymaga rozeznania, a tym bardziej powołanie do życia konsekrowanego. Młoda kobieta, która czuje powołanie do życia zakonnego, słyszy delikatny głos Jezusa, musi rozeznać czy to jest rzeczywiście głos Jezusa, czy towarzyszy temu inna motywacja (kariera, lepsze życie, zdobycie wykształcenia). Wiele Zgromadzeń dzieli formację początkową na kilka etapów. W naszym Zgromadzeniu formacja rozpoczyna się kandydaturą, która trwa trzy miesiące. W tym czasie kandydatka poznaje Zgromadzenie, jego charyzmat, życie modlitwą, zapoznaje się z życiem św. Franciszka z Asyżu, uczy się katechizmu, a także j. angielskiego. (Nauka j. angielskiego będzie przedmiotem na każdym etapie formacji). Na tym etapie, jak i na pozostałych bardzo ważne są rozmowy z formatorką. Po trzech miesiącach kandydatka w czasie rozmowy z formatorką ewaluuje swoje życie i powołanie i podejmuje decyzję o przejściu lub nie do następnego etapu.

Wymagane dokumenty:
zaświadczenie o przyjęciu wszystkich sakramentów, opinia proboszcza, świadectwa szkolne, zaświadczenie o stanie zdrowia.