Na zakończenie postulatu odbywają się obłóczyny, w czasie których postulantka, która ukończyła 18 lat,  otrzymuje biały welon, habit koloru siwego oraz imię zakonne. Nowicjat trwa dwa lata i w czasie tego okresu nowicjuszka przebywa w domu nowicjackim w Bukanga. Nowicjat jest czasem przeznaczonym na pogłębianie aspektów, dotyczących życia wspólnotowego, życia modlitwą, Słowem Bożym. Nowicjuszka zapoznaje się również ze ślubami zakonnymi i sposobem wcielania ich w życie codzienne. Jest to w dalszym ciągu czas rozeznawania swego powołania to tego stylu życia, w tym Zgromadzeniu. Po dwóch latach formacji, nowicjuszka składa śluby: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i życia wśród i dla ubogich.