Bezpośrednio po aspiracie rozpoczyna się postulat, który trwa 2 lata. Jest to intensywniejszy czas jeśli chodzi o życie wspólnotowe i poznawanie charyzmatu Zgromadzenia. Postulanta, z pomocą formatorki kontynuuje swoją pracę nad formacją ludzką i  chrześcijańską. Ponadto w dalszym ciągu pogłębia duchowość franciszkańską i Dobrego Samarytanina.  W tym okresie postulantka zapoznaje się także z historią Liturgii Godzin (Brewiarzem),  uczestniczy w modlitwie brewiarzowej oraz pogłębia znajomość Biblii. Wraz z rozpoczęciem postulatu, postulantka nosi sukienkę koloru  niebieskiego i medalion z wizerunkiem Matki Bożej.