NASZE PLANY

Bóg jest Wielki! Od samego początku budowy Centrum Dobrego Samarytanina doświadczamy Bożej Opatrzności. To Bóg posyłał i posyła nam ludzi, dzięki którym opuszczone przez rodziców dzieci znajdą Dom, a chorzy miejsce, gdzie doznają ulgi i pociechy w swych cierpieniach.
Dzięki wsparciu zarówno materialnemu, jak i duchowemu tak wielu ludzi dobrej woli, którzy potrafią dzielić się z innymi tym, co posiadają, misjonarze mogą kontynuować swoją misję, realizując tym samym Misję Jezusa.
Z głębi serca dziękujemy za wszelką pomoc i pamiętamy o Was w modlitwie !
Nasze Centrum powoli rozwija się i przygotowuje do misji dla której powstało. Dlatego w dalszym ciągu prosimy o pomoc w następujących przedsięwzięciach:
  • Dokończenie wyposażania Domu Dziecka;
  • Wyposażenie pomieszczenia służącego do rehabilitacji;
  • Adopcja Serca (na wyżywienie, ubrania, edukację dzieci z Domu Dziecka);
  • Ławki do kościoła;
  • Wspieranie miesięcznych spotkań dla dzieci;
  • Wspieranie materialne ubogich z naszej okolicy;
  • Budowa przedszkola