Tanzania jest jednym z dziesięciu najuboższych krajów świata. Boryka się z wieloma problemami, które dotykają prawie wszystkich dziedzin życia. Ludzie potrzebują pomocy, aby godnie żyć. Odpowiadając na znaki czasu, na potrzeby naszej wioski i naszego regionu, chcemy dla tych ludzi być przyjaciółmi, których spotykają na swej drodze, znakiem nadziei, chcemy nieść im nie tylko pomoc materialną, ale również duchową na różnych poziomach. W miarę naszych możliwości integrujemy się z mieszkańcami wioski, wspomagamy ich materialnie, odwiedzamy w ich domach, zapraszamy do naszej kaplicy na spotkania modlitewne, celebrowanie Mszy św. Jesteśmy też otwarte na inne potrzeby w miarę rozwoju naszego Centrum. W ramach współpracy z parafią organizujemy od 1-4 spotkania w miesiącu dla dzieci. Spotkania mają różną formę i różne cele: edukacyjny, rekreacyjny. Zwykle w czasie takiego spotkania dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek. Liczymy także na pomoc naszych dobrodziejów. Wspierajcie nas, abyśmy z Waszą pomocą mogły zapewnić godne życie tak wielu mieszkańcom naszej wioski.