Juniorat rozpoczyna się z chwilą złożenia ślubów czasowych, którymi siostra zobowiązuje się do zachowania czterech ślubów: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i życia wśród i dla ubogich. W czasie junioratu, który trwa od 5-9 lat siostra kontynuuje pogłębianie swej relacji z Bogiem poprzez intensywną modlitwę Słowem Bożym oraz poprzez formację osobową i duchową. Jest to również czas zdobywania kwalifikacji zawodowych ze względu na potrzeby Zgromadzenia.
W okresie junioratu, juniorystka bardziej angażuje się w posługę biednym w duchowości Dobrego Samarytanina. Juniorat kończy się złożeniem ślubów wieczystych. Juniorystka wypowiada Bogu swoje „TAK” do końca życia, na służbę Bogu w Kościele i Zgromadzeniu.