Przeżywając kolejne etapy formacji w aspiranturze, postulacie i nowicjacie, S. Michaela, S. Franciska i S. Edwarda uczyły się dawania odpowiedzi Bogu na Jego miłość poprzez służbę we wspólnocie i wobec tych, którzy potrzebują pomocy. Od pierwszych dni formacji wspierali ich: śp. Ksiądz Edward Gorczaty, długoletni misjonarz w Tanzanii i S. Rut. Na swej drodze Siostry spotykały również innych kapłanów i siostry zakonne, których postawa i modlitwa umacniała ich powołanie. Dzisiaj, 10 listopada 2022 roku, S. Michaela, S. Franciska i S. Edwarda, składając śluby: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i życia wśród i dla ubogich, powiedziały Bogu tak, rozpoczynając kolejny etap formacji. W tak zwanym okresie junioratu Siostry w dalszym ciągu będą poznawały duchowość Zgromadzenia Sióstr Dobrych Samarytanek oraz będą przygotowywały się do konkretnego zadania i służby w tym Zgromadzeniu. Niech Duch Święty Je prowadzi i umacnia, aby wytrwały na obranej drodze do końca.

GALERIA ZDJĘĆ