Aspirat to kolejny etap formacji, w którym aspirantka jeszcze bardziej i głębiej poznaje swoje powołanie i wolę Bożą względem niej. Trwa 3 lata. W tym czasie aspirantka żyje we wspólnocie, poznając ją z bliska, w codzienności. Program obejmuje: zaangażowanie w życie wspólnoty poprzez codzienne obowiązki, wejście w ducha modlitwy osobistej i wspólnotowej, poznawanie duchowości św. Franciszka z Asyżu i Dobrego Samarytanina, zapoznanie się z Biblią, kontynuację nauki z katechizmu oraz Liturgikę. Już od samego początku bardzo duży nacisk w formacji kładzie się na kształtowanie młodych kobiet w duchu Dobrego Samarytanina, na budowanie relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku wewnątrz wspólnoty, jak i z innymi ludźmi. Aspirantka jako znak przynależności do Zgromadzenia nosi sukienkę koloru zielonego oraz różaniec.