Służba zdrowia w Tanzanii jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Choroby tropikalne takie jak dur brzuszny, malaria, ameba, AIDS, trąd dotykają ludzi niezależnie od wieku, czy statusu społecznego. Jednak najbardziej cierpią ludzie biedni, którzy nie są w stanie zapewnić sobie opieki medycznej. Nasz Ośrodek Zdrowia chce wyjść naprzeciw tym potrzebom. Właśnie czwarte skrzydło Centrum to  Dom Dobrego Samarytanina. Był on budowany z myślą o dzieciach z naszego Domu Dziecka, ale także o innych, którzy tej pomocy będą potrzebować. Fundatorem Ośrodka jest Pan Patryk Vega, znany współczesny polski reżyser i twórca filmów. Ośrodek posiada pomieszczenia dla lekarza, pielęgniarki,  pacjentów oraz na aptekę. W 2022 roku został zakończony projekt umeblowania Domu Dobrego Samarytanina dzięki pomocy Fundacji Dzieci Afryki, Caritas Polska, Rycerzy Kolumba w Polsce oraz Stowarzyszenia To Help Africa. W przyszłości mamy nadzieję na podjęcie współpracy z wolontariuszami i lekarzami.