KRÓTKA HISTORIA BUDOWY CENTRUM DOBREGO SAMARYTANINA

Początki Zgromadzenia Sióstr Dobrych Samarytanek – Masista wa Msamaria Mwema – sięgają 2016 roku.  Ze Wspólnotą Sióstr ściśle związane jest Centrum Dobrego Samarytanina, którego budowa rozpoczęła się w 2017 roku.

Bukanga to wioska położona nad Jeziorem Victoria, około 12 km od Musomy, miasta, stolicy Diecezji, gdzie mieści się również port lotniczy. Bukanga liczy ponad 3000 mieszkańców, z których większość zajmuje się rybołówstwem lub rolnictwem. Chodząc drogami wioski można zobaczyć bardzo dużo biednych domostw, biegające ubogo ubrane dzieci. Głównym problemem mieszkańców  jest bezrobocie, a z tym wiąże się głód. W większości rodzin spożywany jest tylko jeden posiłek, ale i to nie zawsze. W wiosce znajduje się szkoła podstawowa, jednak nauczanie w niej jest na bardzo niskim poziomie. W zdobywaniu wiedzy chłopcy mają pierwszeństwo, natomiast dziewczyny częściej wykorzystywane są  kosztem nauki do prac polowych na rzecz nauczycieli.

Odpowiadając na te wyzwania, ale również pod wpływem doświadczenia pracy w Wiosce Miłosierdzia w Kigera Etuma, gdzie dzieci żyły razem z dorosłymi, chorymi na różne choroby również psychiczne, gdzie wiele razy powielały nieprawidłowe zachowania dorosłych, s. Rut pragnęła zbudować dla tych dzieci prawdziwy dom.  

Dzięki darowi Księdza Biskupa Michael Msonganzila (Biskup Diecezji Musoma w Tanzanii) około 5,5 hektara ziemi w Bukanga, Centrum ma bardzo dobrą lokalizację, leży bowiem około 100 metrów od Jeziora Victoria. Wszelkie prace związane z jego budową rozpoczęto od ogrodzenia posiadłości ze względu na bezpieczeństwo i ochronę przed kradzieżą. Projekt zakładał budowę czterech skrzydeł: Domu Dziecka (sypialnie, klasy), Ośrodka Zdrowia i zaplecza gospodarczego. Umieszczone w galerii zdjęcia ukazują proces i postępy w budowie. Ten, kto ma doświadczenie przy takiego rodzaju pracy wie, że wiele razy koszty materiałów ulegają zmianie, najczęściej drożeją. Tak też było w przypadku budowy Centrum. Siostrom również towarzyszyła myśl, że budują na wiele lat i dlatego nie mogą sobie pozwolić na materiały słabszej  jakości. Tu bardzo pomocne okazało się doświadczenie Księdza Edwarda Gorczatego.

Jednym z priorytetów Sióstr jest bycie wspólnotą samowystarczalną, dlatego wraz z budową Centrum Siostry zaczęły uprawiać shamba (farma) i hodować zwierzęta domowe. Gospodarstwo będzie doskonałym miejscem edukacji dorastającej młodzieży, która w przyszłości będzie chciała pracować na roli.

Budowa Centrum trwa. Jeszcze trochę czasu upłynie do jej zakończenia. Pamiętamy, że jest to dzieło wielu ludzi wrażliwych na biedę tych, którzy są ofiarami złych systemów własnych krajów.   

Zdjęcia z budowy i gospodarstwa można znaleźć w Galerii.