Wielka radość w Bukanga we wspólnocie Sióstr Dobrych Samarytanek. Dzisiaj w obecności Księdza Biskupa Michaela Msonganzila (diecezja Musoma), zostały obłóczone trzy postulantki, które w czasie ceremonii obłóczyn otrzymały nowe habity, białe welony i nowe imiona: s. Michaela, s. Edwarda i s. Franciska. Zatem od dzisiaj te trzy nowicjuszki rozpoczynają kolejny etap formacji w dwuletnim nowicjacie. Niech Pan błogosławi im i umacnia na drodze powołania, aby wiernie kroczyły drogą, na której Bóg chce je mieć.

GALERIA ZDJĘĆ