Po 40 dniach Wielkiego Postu z wielką radością przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Triduum miała miejsce w naszej kaplicy. Pięknie aczkolwiek w prosty sposób została udekorowana kaplica. Wszyscy odświętnie ubrani, dzieci w swoich najładniejszych sukienkach i ubrankach, przy dźwiękach instrumentów, które otrzymaliśmy w darze z Polski witaliśmy Chrystusa, Który wraz ze swym zmartwychwstaniem przynosi nam nadzieję i pokój. W tym miejscu chcemy również złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym Sympatykom i Dobrodziejom. W naszych modlitwach pamiętamy o Was i prosimy Boga, aby Wam błogosławił i obdarzał wszelkimi łaskami. Niech światło Chrystusa przenika nasze serca, a Jego pokój niech wypełni całą ziemię.