Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. W Bukanga Liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczęła się w naszym Centrum. Najpierw słuchaliśmy Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a później procesjonalnie, z palmami w ręku udaliśmy się do kaplicy, która znajduje się na terenie naszej Parafii. W ten sposób rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, który poprowadzi nas przez mękę i śmierć Pana Jezusa do Zmartwychwstania. Życzymy wszystkim głębokich przeżyć i umocnienia wiary.

GALERIA ZDJĘĆ