W tym roku, 2021, Fundacja Dzieci Afryki pomaga Centrum Dobrego Samarytanina, poprzez dwa projekty, w rozwoju gospodarstwa, które już obecnie i w przyszłości będzie służyć jako zaplecze potrzebne do utrzymania Centrum, a także jako miejsce edukacji dzieci. Jednym z projektów jest przystosowanie budynku gospodarczego na chlewnię. Dzięki Osobom, które zaangażowały się w projekt, wpłacając pieniądze na ten cel, możemy powiedzieć, że chlewnia jest gotowa. Z głębi serca dziękujemy Fundacji Dzieci Afryki i wszystkim Darczyńcom. Niech Bóg wynagrodzi Wam za Waszą dobroć i wrażliwe serca! Pamiętamy o Was w modlitwie. Asante Sana!