„Zostało nam trochę cegły” – S. Rut myśli jakby je przeznaczyć na dobry cel, aby nie leżały i nie niszczyły się. Przyszło natchnienie: Zbudujemy sklepik. Punkt jest dobry, bo Centrum znajduje się przy drodze prowadzącej do wsi. Wielu ludzi, aby pójść do wsi po zakupy musi przebyć długą drogę, a Siostry są prawie w połowie tej drogi. Zatem s. Rut poszła za tym natchnieniem. Chodząc po zakupy do różnych sklepików, s. Rut zapoznała się z kilkoma właścicielami. Od nich zasięgnęła informacje odnośnie budowy i funkcjonowania takiego sklepiku. Uzyskała również zgodę z Urzędu. Zatem teraz prace mogły się rozpocząć. Stwierdzono, że najlepsze miejsce na sklepik będzie blisko bramy wejściowej. Pracownicy przystąpili do kopania fundamentów, a następnie do kładzenia cegły, dachu. Przechodzący ludzie dziwili się i pytali, co też Siostra buduje. Gdy budowa sklepiku została ukończona, S. Rut zaprojektowała półki na towar. Teraz już tylko trzeba pojechać po towar (najpotrzebniejsze produkty do życia codziennego) – oby było jak najtaniej! Cała Wspólnota została zaangażowana w organizację sklepiku. Jeszcze tylko upiec babki i pączki. 06 lipca 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie. Ludzie się cieszyli, że będą teraz mieli bliżej po zakupy. Dzieci w drodze do szkoły zatrzymują się, by kupić pączka lub kawałek babki. Cale przedsięwzięcie wspierali finansowo dobrodzieje z Polski. Bardzo im za to dziękujemy i otaczamy naszą modlitwą.