Wakacje skończone. Trochę szkoda, ale życie nie polega tylko na odpoczynku – trzeba pracować i uczyć się. Dla 21 dzieci z Centrum Dobrego Samarytanina rozpoczął się kolejny etap ich życia i edukacji. W liczbach wygląda to tak: 1 dziecko rozpoczęło „zerówkę”, 9 – I klasę, 3 – II, III, i V klasę; 2 kontynuuje naukę w szkole średniej. Sześcioro dzieci rozpoczęło edukację przedszkolną, a Anielka zostaje jeszcze w domu – ktoś musi pilnować domu. W tym roku rozpoczęły swą edukację również Siostry i postulantka. Postulantka w przyszłości chce być krawcową, a w takiej rzeczywistości jak Centrum jest to zawód bardzo potrzebny. S. Fransisko wyjechała do Arushi, aby tam uczęszczać do szkoły Montesori, która przygotuje ją do pracy z dziećmi. S. Michaela uczy się zawodu sekretarki, a s. Edwarda kończy szkołę średnią i podjęła kurs prawa jazdy, gdyż jedynymi osobami z prawem jazdy są s. Rut i ks. Maciej. Dzieci dowożone są do szkół samochodami, a to dodatkowe obowiązki dla s. Rut i ks. Macieja. Ks. Maciej już o godz. 7.00 zawozi dwójkę starszych dzieci do szkoły średniej; s. Rut o godz. 7.30 jedzie z dziećmi do trzech różnych szkół. Po południu już o 14.30 wyjeżdża, aby przywieźć dzieci z powrotem do domu. Dzień jest krótki, a poza tym jest wiele innych obowiązków. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Rodzicom Adopcyjnym naszych dzieci, bo dzięki Waszemu wsparciu mogą zdobywać wiedzę i godnie żyć. Obejmujemy Was wszystkich w naszych modlitwach, o które również prosimy, aby starczyło nam sił do codziennego życia.