Początki są bardzo skromne. Pomieszczenie, które służy Siostrom za pralnię i grupa 15 dzieci ze wsi Bukanga, które ze względu na biedę ich rodziców nie miałyby szansy na pójście do przedszkola. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Oprócz zabawy jest nauka i trzy posiłki dziennie. Dzieci są coraz weselsze i nie są głodne. Siostry jednak wiedzą, że same nie dadzą rady utrzymać przedszkola, dlatego przy przedszkolu powstał program ADOPCJA PRZEDSZKOLAKA – poprzez który szukają chętne osoby do objęcia adopcją te biedne dzieci.  

patrz Adopcja Przedszkolaka