Dzień 25 września 2021 roku zapisał się w kronice jako dzień przyjazdu s. Luciany, która jest rodzoną siostrą s. Rut. Nareszcie, po trzykrotnej zmianie biletu ze względu na pandemię, udało się s. Lucianie postawić stopy na tanzańskiej ziemi, a konkretnie w Bukanga. Siostra przyleciała do Mwanzy, dlatego s. Rut udała się tam i razem przyjechały do domu. Radości nie było końca. S. Luciana od razu poczuła się w Bukanga jak w domu, a pomogła w tym gościnność s. Rut i całej Wspólnoty.