W Uroczystość Chrystusa Króla cała nasza wspólnota udała się do kościoła św. Augustyna, który znajduje się w Mwisenge około 8 km od naszego domu w Bukanga. Podróż rozpoczęła się wcześnie rano o godz. 5.45. Uroczystej liturgii towarzyszył piękny śpiew oraz liturgiczne tańce związane z poszczególnymi częściami Mszy św., która zakończyła się o godz. 8.45. Po tak obfitym pokarmie dla duszy ruszyliśmy z powrotem do Centrum Dobrego Samarytanina, gdzie kontynuowaliśmy nasze spotkania katechetyczne z dziećmi.