Cała Wspólnota w Bukanga przeżywa dzisiaj, 03 października pamiątkę śmierci św. Franciszka. Każdego roku jest to dla nas bardzo ważny moment w naszej formacji. Św. Franciszek uczy nas jak żyć Ewangelią.

SIOSTRA ŚMIERĆ

Świadom swojego stanu zdrowia, Franciszek prosi, aby go przewieziono do Asyżu. Chciał umrzeć tam, gdzie Bóg powołał go do nowego życia, w pobliżu kościoła Porcjunkuli, który tak ukochał i który stał się sercem jego zakonu.

Na kilka dni przed śmiercią wzywa swoich współbraci, …… i mówi: „Wykonałem swoje zadanie, wasze wyznaczy wam Chrystus”. Jeszcze raz przed śmiercią wzywa współbraci, zachęca ich usilnie, aby kochali Boga, zalecając szczególnie braterską miłość, posłuszeństwo wobec Kościoła oraz wierność świętemu ubóstwu. Wykonuje potem drogi mu gest: krzyżując wyciągnięte ręce, błogosławi wszystkich obecnych i nieobecnych w imię ukrzyżowanego Pana.

Prosi następnie o przyniesienie księgi Ewangelii, która nauczyła go, jak żyć. Chce, aby przeczytano wyjątek ze świętego Jana, gdzie jest mowa o Ostatniej Wieczerzy, … Potem Franciszek odmówił Psalm 142, zaczynający się od słów: „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana”, …

Franciszek zmarł w sobotę wieczorem, 3 października 1226 roku, przy kaplicy Porcjunkuli. W chwili jego śmierci, skowronki, które lubią światło i boją się wieczornego mroku, mimo że było niemal ciemno, krążyły w wielkich stadach nad chatką, w której leżał Franciszek, radośnie śpiewając i oddając w ten sposób hołd temu, który był ich przyjacielem.