Siostry: Franciska, Edwarda i Michaela, kończąc pierwszy rok junioratu, po rozmowie z s. Rut, podjęły decyzję kontynuowania swego życia i powołania we Wspólnocie Sióstr Dobrych Samarytanek.

W dniu 10 listopada 2023 roku w Bukanga w czasie Mszy św, celebrowanej przez delegata Ks. Biskupa Musomy, Michaela Msonganzila – Pd. Zedekia Mwinura oraz kapelana Sióstr – Ks. Macieja Oparkę, Siostry w obecności całej Wspólnoty odnowiły śluby życia w posłuszeństwie, ubóstwie, czystości i życia wśród i dla ubogich na kolejny rok. Wielka radość i wdzięczność towarzyszyły całej uroczystości. Niech Pan Bóg ma w swej opiece całą Wspólnotę.