Chrzest jest pierwszym sakramentem w chrześcijańskim życiu człowieka, jest wydarzeniem podczas którego zostaje ON włączony w tajemnicę paschalną. Sakrament obmywa nas z grzechu pierworodnego, którym zostaliśmy skażeni przez uczynek Adama i Ewy. Chrzest jest również fundamentem wiary i bramą otwierająca drogę do kolejnych sakramentów. W

W dniu 11 marca 2022 roku o godz. 8.00 podczas uroczystej Mszy św. jedenaścioro dzieci z Centrum Dobrego Samarytanina przyjęło chrzest św. Choć było trochę płaczu, gdy ks. Jon Bosko, proboszcz Parafii polewał każdego z nich wodą chrzcielną, później była tylko radość. Jedenaście nowych Aniołków. Niech wzrastają w wierze i wyrosną na dobrych chrześcijan. Po Mszy św. było oczywiście zdjęcie z Rodzicami Chrzestnymi i całą Wspólnotą. Później wszyscy zasiedli do śniadania, które w tym dniu było po prostu inne.