W życiu zakonnym formacja odgrywa bardzo ważną rolę. Siostry Dobre Samarytanki doświadczyły tego w szczególny sposób w roku 2023. Dzięki pomocy finansowej z Fundacji Aid to the Church in Need / ACN International, juniorystki, nowicjuszki, postulantki i aspirantki, które w przyszłości chcą być Dobrymi Samarytankami, żyjąc i posługując w duchu św. Franciszka i w duchowości Dobrego Samarytanina, korzystały z wykładów z: Biblii, Liturgiki, Psychologii, Życia Duchowego, Duchowości Franciszkańskiej i katechizmu. Ponadto studiowały j. angielski. W program formacji wpisane są również 4 seminaria w roku i comiesięczne dni rekolekcji. Większość wykładowców, przyjeżdżających do Centrum Dobrego Samarytanina pochodzi z Diecezji Musoma, co jest bardzo dogodne dla obu stron.

Dzięki tej pomocy można było także zakupić brewiarze w j. angielskim i Swahili, gdyż Siostry posługują się tymi językami.

Poprzez cały proces formacji, młode kobiety / dziewczęta będą lepiej przygotowane, aby podejmować kolejne etapy formacji zgodnie z programem formacji, np. Kandydatki po ok. trzech miesiącach swojej formacji rozpoczynają czas Aspiratu, który trwa ok. trzy lata. Następny etap to dwuletni Postulat i z kolei następne dwa lata to formacja w Nowicjacie. Po tym okresie Nowicjuszka składa pierwsze śluby, rozpoczynając czas Junioratu, który może trwać od 5 do 9 lat. Ostatnim etapem jest złożenie ślubów wieczystych. Jednak formacja trwa nadal.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować AID TO THE CHURCH IN NEED za tę wielką pomoc. Polecamy Was i Waszą misję w naszych modlitwach i mamy wielką nadzieję na dalszą współpracę.

GALERIA ZDJĘĆ