Dzięki pomocy finansowej jaką otrzymałyśmy z CARITAS POLSKA mogłyśmy rozpocząć organizację naszego laboratorium, które jest umieszczone w budynku Centrum – Dobry Samarytanin. Zostały wykonane meble, w Mwanzie kupiłyśmy leki te najbardziej potrzebne oraz testy do sprawdzania czy mamy malarię. Natomiast pieniądze z akcji prowadzonej przez RYCERZY KOLUMBA W POLSCE przeznaczyłyśmy na kupno mikroskopu, wirówki i małej maszynki do sterylizacji. W akcję tę zaangażowało się wiele osób uczestniczących w tym roku w EDK (Ekstremalna Droga Krzyżowa), ofiarowując złotówkę za każdy przebyty kilometr. Bóg troszczy się o nas stawiając na naszej drodze dobrych ludzi, którzy mają wrażliwe serca na potrzeby innych. Dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom i pamiętamy o Was w modlitwie.