08lip/21

BÓG TROSZCZY SIĘ O NAS

Dzięki pomocy finansowej jaką otrzymałyśmy z CARITAS POLSKA mogłyśmy rozpocząć organizację naszego laboratorium, które jest umieszczone w budynku Centrum – Dobry Samarytanin. Zostały wykonane meble, w Mwanzie kupiłyśmy leki te najbardziej potrzebneRead More…